Politica de Confidențialitate

Scopul acestei politici de confidențialitate este să vă explice ce date colectăm, de ce le colectăm și ce facem cu acesta. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citiți cu atenție. PAN Development S.R.L dorește să protejeze confidențialitatea datelor utilizatorilor care vizitează site-ul nostru, www.imunteanu.com. Această declarație de confidențialitate are scopul de a vă informa despre modalitățile în care datele sunt colectate pe acest site, despre cum sunt utilizate aceste informații și despre cum vom proteja informațiile pe care utilizatorii aleg să ni le ofere. În general, informațiile personale sunt definite ca informații prin care vă putem identifica sau putem identifica acțiunile întreprinse pe site-ul www.imunteanu.com.

Această declarație de confidențialitate se aplică numai datelor colectate prin intermediul acestui site.

1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere mici pe care browserul dvs. le descarcă atunci când accesați site-ul www.imunteanu.com.

Calculatorul dvs. recunoaște și acceptă automat aceste fișiere prin intermediul browserului pe care îl utilizați. Aceste fișiere pot semăna cu „marcaje” care indică locul în care ați vizitat ultima dată site-ul. De asemenea, pot fi văzuți ca identificatori care anunță site-ul web de fiecare dată când reveniți pe www.imunteanu.com.

Cookie-urile nu sunt periculoase. Computerul le stochează în memorie, dar nu pot accesa sau citi informațiile stocate în computer. Puteți extinde sau limita setările pentru utilizarea cookie-urilor în browserul pe care îl utilizați pentru a naviga pe Internet.

2. Pentru ce sunt utile?

Cookie-urile îmbunătățesc viteza de încărcare și experiența de navigare. De exemplu, acestea își păstrează preferințele atunci când navigați pe un site web, cum ar fi limba în care doriți să fie afișat conținutul.

Aceste fișiere sunt de asemenea folosite pentru a pregăti statistici anonime care ne ajută să înțelegem modul în care vizitatorii interacționează în general cu paginile www.imunteanu.com fără a identifica persoana utilizatorului. Pentru analize, site-ul web utilizează Google Analytics, care utilizează cookie-uri. În acest caz, fișierele economisesc informații despre utilizarea site-ului, numărul de pagini afișate, sursele de la care provin vizitatorii și numărul de vizite. Scopul este de a îmbunătăți site-ul web, astfel încât să ofere servicii și experiențe mai bune pentru vizitatori.

Cookie-urile nu necesită utilizarea informațiilor personale și, în cele mai multe cazuri, nu identifică persoana utilizatorului de internet.

3. Cât timp sunt păstrate?

Durata de stocare a unui cookie variază în funcție de scopul cu care este plasat. Cookie-urile de sesiune sunt utilizate pentru o singură sesiune de navigare, sunt păstrate doar în timpul vizitei și nu sunt stocate după ce utilizatorul părăsește site-ul. Cookie-urile permanente sunt utilizate atunci când utilizatorul revine pe site-ul web. Puteți șterge, în orice moment, toate aceste categorii de cookie-uri, prin setările din browserul pe care îl utilizați pentru navigare.

4. Ce facem cu datele colectate de la dvs.?

Nu vom vinde, schimba sau distribui datele dvs. personale în niciun fel, fără consimțământul dvs. explicit, cu excepția solicitărilor legale, conform acestei politici de confidențialitate:

Este posibil să aveți acces la informațiile dvs. personale pentru a îndeplini sarcinile contractuale, cum ar fi adresele de e-mail, dar din punct de vedere contractual, nu li se permite să utilizeze informațiile decât pentru a derula contractul încheiat cu PAN Development S.R.L;

Aspecte legale: PAN Development SRL își rezervă dreptul și are dreptul de a dezvălui orice informații despre dvs. și activitatea dvs. pe acest site, fără consimțământul dvs. prealabil, dacă PAN Development SRL este de bună credință și consideră că acțiunile sunt necesare pentru: ( a) protejează și apără drepturile, proprietatea sau siguranța PAN Development SRL sau a partenerilor săi, ai altor utilizatori ai acestui site sau a publicului larg; (b) să consolideze utilizarea acestor termeni și condiții care se aplică acestui site; (c) răspunde solicitărilor legate de conținutul acestui site care încalcă drepturile terților; (d) răspunde cererilor legate de activități suspectate de a fi ilegale sau dovedite a fi ilegale; (e) răspunde la un audit, anchetă sau plângere legată de o amenințare la adresa securității unei entități; sau (f) să respecte legislația în vigoare, reglementările, procesele sau cererile Guvernului.

5. Ce pași luăm pentru a proteja informațiile personale dezvăluite?

Acest site și toate informațiile pe care le dezvăluiți pe acest site sunt colectate, stocate și procesate în România. Am implementat sisteme de securitate fizică, administrativă și tehnică pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat. Cu toate acestea, pe cât de eficiente sunt sistemele noastre de securitate, niciun sistem nu este impenetabil. Nu putem garanta impenetrabilitatea serviciilor noastre de securitate sau faptul că informațiile transmise la noi nu vor fi interceptate atunci când sunt dezvăluite.

Conform Regulamentului 2016/679 / UE, utilizatorii serviciilor PAN Development S.R.L au următoarele drepturi:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare de la noi că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele și informațiile respective privind modul în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat frecvent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date direct către un alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de opoziție privește dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește un interes public sau atunci când se consideră un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este destinată marketingului direct, aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârziere nejustificată, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să ștergem datele dvs. personale, fără întârzieri nejustificate, dacă se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinire. scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare; vă opuneți procesării și nu există motive legitime să prevaleze; datele personale au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală; datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul de a restricționa prelucrarea poate fi exercitat dacă persoana contestă exactitatea datelor, în timpul unei perioade care ne permite să verificăm corectitudinea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricția; dacă PAN Development S.R.L nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită găsirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă persoana s-a opus procesării pentru intervalul de timp în care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale respectivei persoane.